Privacy Policy

Press on the flag for the desired language

Politika osobních údajů

Společnost Svendsen Sport A/S spravuje pouze nezbytné osobní údaje.
Společnost Svendsen Sport A / S shromažďuje, spravuje a uchovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro řešení dohodnutých úkolů.
Společnost Svendsen Sport A/S maže osobní údaje, které už nejsou potřebné.
Společnost Svendsen Sport A / S maže osobní údaje, které už nejsou potřebné vzhledem k účelu, který byl důvodem pro jejich shromažďování. V zásadě to bude po ukončení poměru. Údaje pro účetní účely však držíme vždy alespoň 5 let kvůli pravidlům v zákoně o účetnictví a zákoně o praní špinavých peněz.

Zveřejňování a předávání osobních údajů

Společnost Svendsen Sport A / S zveřejňuje a předává údaje partnerům a dalším stranám, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli.
Společnost Svendsen Sport A / S někdy využívá datových serverů, včetně poskytovatelů softwaru, webhostingu, zálohování, zabezpečení a ukládání dat. Používáme-li datové servery, jedná se pouze o konkrétní účely a je naší zodpovědností, že vaše informace jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony a s aktuální politikou osobních údajů.
Společnost Svendsen Sport A / S nezveřejňuje osobní údaje za účely, které nejsou v souladu se smlouvou, například zveřejnění informací jiným stranám pro použití v marketingových aktivitách – pokud se s vámi nedohodneme ve vztahu ke shromažďování nebo získání souhlasu od vás poté, co jsme vás informovali v předstihu, jak budou vaše údaje použity. Můžete nás kdykoli požádat o zastavení zveřejňování osobních údajů, bez ohledu na to, zda bylo dohodnuto nebo odsouhlaseno.
Společnost Svendsen Sport A / S však nevyžaduje souhlas, pokud máme ze zákona povinnost zveřejnit osobní údaje, například jako statutární zprávu orgánu.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo být kdykoli informováni, jaké osobní údaje o vás spravujeme, odkud pochází a jak je používáme. Můžete také získat informace o tom, jak dlouho ukládáme osobní údaje a kdo je přijímá. Přístup však může být omezen, pokud jde o soukromí, obchodní tajemství a práva intelektuálního vlastnictví jiných osob. Tyto práva můžete využít tím, že nás kontaktujete.
Právo na opravu nebo vymazání nepřesných osobních údajů
Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo nesprávné, můžete nás kontaktovat a nechat je opravit.
V některých případech budeme mít povinnost smazat osobní údaje. To platí například tehdy, pokud odvoláte svůj souhlas. Pokud se domníváte, že údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které jsme je získali, můžete požádat o jejich odstranění. Můžete se také obrátit na nás, pokud se domníváte, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonnými nebo jinými právními závazky.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitky proti našemu zpracování osobních údajů. Můžete také vznést námitky proti našemu zveřejnění údajů pro marketingové účely. Pokud je vaše námitka opodstatněná, přestaneme údaje zpracovávat a odstraníme je, pokud nám jejich úschovu neukládá zákon.
Pokud chcete využít své právo na přenositelnost dat, obdržíte od nás osobní údaje v běžně používaném formátu
Máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, a údaje, které jsme získali od vás prostřednictvím jiných stran na základě vašeho souhlasu.

Využití práv

Chcete-li získat přístup k údajům, opravit je, odstranit je nebo zpochybnit jejich zpracování, budeme zkoumat, zda je možné reagovat na váš požadavek co nejdříve a nejpozději do 30 dnů od obdržení vašeho požadavku.
Právo obrátit se na inspektorát údajů
Jste oprávněni obrátit se na inspektorát údajů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů společností Svendsen Sport A / S není v souladu s regulačními požadavky.

Kontaktní údaje

Svendsen Sport A/S
Erhvervsparken 14
4621 Gadstrup
CVR: 16997579
E-mail: info@svendsen-sport.com
Tel.: + 45 4619 1913