Akcja Quick Days

REGULAMIN AKCJI „QUICK DAYS!”

 1. Regulamin określa zasady akcji „QUICK DAYS”, zwanej dalej „Akcją”.
 2. Organizatorem akcji „QUICK DAYS” jest DAM Polska z siedzibą główną w Danii ul. Erhvervsparken 14, DK-4621 Gadstrup, zwana dalej zamiennie „DAM Polska” lub „Organizatorem”.
 3. Akcja „QUICK DAYS” jest przeprowadzana w wybranych sklepach, znajdujących się na terytorium Polski, w terminie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r., których lista znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu, na stonie dam.de/pl oraz FB DAM Polska.
 4. Akcja „QUICK DAYS” jest przeprowadzana także w wędkarskich sklepach internetowych z wyłączeniem aukcji Allegro.
 5. Akcją „QUICK DAYS” objęte są wyłącznie kołowrotki wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu.
 6. Z zastrzeżeniem treści kolejnych postanowień regulaminu, Uczestnik, który dokona w ramach akcji „QUICK DAYS” zakupu dwóch kołowrotków Quick (różnych lub takich samych) wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu, drugi tańszy kołowrotek (lub o takiej samej wartości, w przypadku zakupu dwóch takich samych modeli) otrzyma z 50% rabatem.
 7. Warunkiem skorzystania z niniejszej Akcji jest dokonanie zakupu dwóch kołowrotków Quick wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu w terminie od 1 do 30. kwietnia 2018 r. w wybranych sklepach wędkarskich w całej Polsce, których lista wskazana jest w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
 8. Warunki opisane w niniejszym regulaminie, muszą być spełnione łącznie.
 9. W przypadku kiedy: a) w ramach jednej transakcji sprzedaży, Uczestnik kupi więcej niż dwa kołowrotki wskazane w załączniku nr 1, zestaw zostanie stworzony automatycznie na kolejne dwa kołowrotki, z których drugi tańszy (lub o takiej samej wartości, w przypadku zakupu dwóch takich samych modeli) będzie można zakupić z 50% rabatem. b) W przypadku kiedy w ramach jednej transakcji sprzedaży, Uczestnik kupi trzy różne kołowrotki wskazane w załączniku nr 1, zestaw promocyjny zostanie utworzony automatycznie spośród dwóch wybranych kołowrotków, z których jeden tańszy (lub o takiej samej wartości, w przypadku wybrania do zestawu zakupu dwóch takich samych modeli) będzie można zakupić z 50% rabatem  i jednego w cenie bez promocji.
 10. W celu skorzystania z Promocji, Uczestnik powinien skompletować jeden zestaw w trakcie jednej, tej samej transakcji sprzedaży, potwierdzonej jednym dowodem zakupu, np. paragonem fiskalnym. W trakcie jednej transakcji sprzedaży, Uczestnik może kupić wiele artykułów wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu, ale powstanie z nich tylko wielokrotność podwójnych zestawów kołowrotków, zgodnie z zasadami opisanymi w ust.9.
 11. Zakup artykułu objętego niniejszą Akcją następuje po cenach regularnych, tj. cenach aktualnie obowiązujących w sklepie, uwidocznionych przez Organizatora w miejscu sprzedaży. Regulamin akcji „QUICK DAYS” jest dostępny na stronie internetowej dam.de.pl/AkcjaQuickDays.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania akcji „QUICK DAYS”, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia następującego po dniu ich opublikowania na stronie dam.de.pl/AkcjaQuickDays.
 13. Wszelkie reklamacje dot. opisanej wyżej procedury sprzedaży przyjmowane będą przez Organizatora w terminie do dnia 10 maja 2018 roku i rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Niezależnie od wskazanej wyżej procedury, Uczestnik może dochodzić roszczeń, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnikom jeśli wynikają one z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 14. Dla uniknięcia wątpliwości, Organizator wskazuje, że korzystając z Akcji Uczestnik nabywa dwa kołowrotki Quick, wskazane w załączniku 1 do regulaminu, z których tańszy (lub o takiej samej wartości, w przypadku zakupu dwóch takich samych modeli) kupuje z 50% rabatem. Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży zestawu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uczestnik może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zestawu w zakresie i terminach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 15. Zwrot lub wymiana artykułów pełnowartościowych, wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu, które zostały kupione przez Uczestnika w sklepach partnerskich Organizatora, nie jest możliwy. Postanowienie to nie ma zastosowania do uprawnień konsumentów związanych z odstąpieniem od umowy sprzedaży, zawartej w sklepach partnerskich Organizatora.
 16. Jedynym dokumentem określającym warunki Akcji jest regulamin dostępny na stronie dam.de.pl/AkcjaQuickDays.

Lista sklepów partnerskich DAM objęta promocją (#Załącznik 2):

 

Adres sklepu Nazwa sklepu
Baniocha, ul. Puławska 4 Sklep Wędkarski
Barcin, ul. 4 Stycznia 35 Sklep Zoologiczno-Wędkarski IZAP
Białystok, ul. Ciepła 15 lok. 10 PH-U “J.J.” Jelska Halina
Biłgoraj,  ul.Nadstawna 57 Firma Uslugowo-Handlowa KAZET 
Boleslawiec, ul. Wesoła i Bohaterow Getta w Obr. 9 nr 7 Sklep Rekin, Artur Kowara
Brodnica, ul. Sikorskiego 4 TAKAMA
Bydgoszcz, ul. Fordońska 46 G Centrum Wędkarstwa
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 73 Sklep Wędkarski Wobler
Bydgoszcz, ul. Podgórna 1 Sklep DAPIO
Ciechanów, ul. Ludowa 1 Sklep Wedkarski Fishgun
Cieszyn, ul.Ks. Janusza 14 E-FISHING Kostka i Prószkowski Sp.j.
Cieszyn, ul.Liburnia 47 ZOOMIX Krzeminski, Misiarz Sp.j.
Częstochowa, ul.Szajnowicza-Iwanowa 75 ZakupyWedkarskie.pl
Elbląg, ul. Grunwaldzka 6 Sklep Wędkarski Shark
Frampol, ul.Rynek 34 Firma Uslugowo-Handlowa KAZET 
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 295 Centrum Wędkarstwa
Gdynia, ul. Chylońska 114 Sklep Wędkarski
Gdynia, ul. Łużycka1/3 Wędkarski.com
Gniezno, Roosevelta 41 C LEMUR
Grodzisk Mazowiecki, Plac Króla Zygmunta Starego 20 RAPA Sklep Wędkarski
Gródek, ul. Błotna 16 Sklep Wędkarski NEMO
Grójec, UL. Armii Krajowej 42A Sklep Wędkarski U Wąsala
Janów Lubelski, ul.Piłsudskiego 9 Firma Uslugowo-Handlowa KAZET 
Jarocin, ul. Szubianki 19 WARCIAK Sklep Wędkarski
Jarosław, ul.Tarnowskiego 18A “PODBIERAK” Handel-Transport Jan Gloc
Kalisz, ul. Lódzka 33 A A&M Sklep Wedkarski
Kamień Pomorski, Długosza 12 E Sklep FISKER.PL
Kartuzy, ul. Zamkowa 26 A AB Fishing
Konin, ul. Nadwarcianska 5 Orka Spólka Jawna R. Hanc , A. Pigulska-Hanc
Kostrzyn, ul. Poznańska 37 (Chata Polska) BENGAL Sklep Zoologiczno- Wędkarski
Koszalin, ul. Jagoszewskiego 11/5 Sklep Wędkarski PILKER
Koszalin, ul. Powstańców Wlkp. 2 Salon Wędkarski TROĆ
Kościan, al. T. Kościuszki 9 (Kaufland )  BENGAL Sklep Zoologiczno- Wędkarski
Kraków, ul. Gabrieli Zapolskiej 42 lok, LD1 Sklep Wedkarski WEDKARSKI KRAKÓW
Kraśnik, ul. Zaklikowska 13 J&J Jacek Kocon
Laskowa, Laskowa 770 MIETUS S.C. Wojciech Jonik, Mateusz 
Lębork, ul. Sienkiewicza 19A Sklep Wędkarski TROTKA
Lubieszyn 1B, – obok Biedronki Sklep Wędkarski BOOTE ANGELSPORT
Lubin, ul. Ścinawska 12 DIDO Fishing Centrum Wędkarskie
Lublin, ul. Bursaki 6 Centrum Wędkarskie „RYBKA”
Lublin, ul. Turystyczna 46 Sklep wędkarski „Carp Live”
Łęczna, ul. Kanałowa 2 Centrum Wędkarskie Antek
Łomianki, ul. Warszawska 35 Eldorado
Łomża, Nowogrodzka 58 Centrum Wędkastwa Karwowski
Łódź, ul. Kosodrzewiny 97 Hurtownia Wędkarska ULAR2
Łódź, ul. Kościuszki 132 SG BAITS Sklep Wędkarski
Mrągowo, ul. Brzozowa 16 Sklep Wędkarski Pasja
Mrągowo, ul. Marii Konopnickiej 2 Sklep Wędkarski Na Ryby
Nowe Grocholice, ul. Stawowa 6c Sklep Wędkarski TOPFISH
Nowy Sącz, ul. Grodzka 2 J.A. Lechowicz
Nowy Sącz, ul. Marcinkowicka 80 DSI OMNIA Janusz Garscia
Olsztyn, Pasaż AUCHAN, ul. Sikorskiego 2 B Centrum Zoologiczne ALIGATOR
Olsztyn, ul. Osińskiego 21A Fishingland
Ostrów Mazowiecka, 11 Listopada 2 / 50 Salon Wędkarski
Ostrów Wielkopolski, ul. Janusza Kusocinskiego 1a Centrum Wedkarskie e-koi.pl Kamil Wiecek
Ostrów Wielkpolski, ul.Wenecja 15/1 ,,Ekspert”Sklep Wędkarski
Ostrów Wlkp., Galeria OSTROVIA, ul. Kaliska 120 Centrum Zoologiczne ALIGATOR
Pabianice, ul. Narcyza Gryzla 2 Sklep Wędkarski ROBACZEK
Pakość, ul. Żabia 1 Sklep Zoologiczno-Wędkarski IZAP
Piotrków Trybunalski, Al. 3 Maja 11 Baitshop.pl Małgorzata Derda
Piotrków Trybunalski, FOKUS MALL, ul. Słowackiego 123 Centrum Zoologiczne ALIGATOR
Piotrków Trybunalski, ul.Staszica 4 Sklep Wędkarski SUM
Poznań, ul. Piątkowska 199 Centrum Wędkarstwa
Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60/-1 RAPA Sklep Wędkarski
Puławy, Piłsudskiego 30 Centrum Wędkarskie Antek
Racibóż, ul.Staszica 4/11 NEMO Sklep Wedkarski
Radom, ul. Staromiejska 19 Trafione zakupy
Radomsko, ul.Reymonta 48 Sklep Wędkarski Biniek
Rawicz, ul.Szarych Szeregów 4a Sklep Wędkarski “Przyroda” Bartosz Jaruga
Ruda Śląska, ul. Obrońców Westerplatte 36 Salon Wędkarski OKOŃ Grzegorz Pawlick
Siedlce, 11 – Listopada 45 Sklep Wędkarski EDIL
Sochaczew, ul. Kuznocin 1 FS TRADE
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 4a Karpiszon
Stargard, al. Żołnierza 2 Sklep Zoologiczno-Wędkarski
Stargard, ul. Bolesława Chrobrego 8 – Galeria Starówka Sklep Zoologiczno-Wędkarski
Stargard, ul. Mickiewicza 35/5 JOLEX
Strzegom, Al. Wojska Polskiego 7 Sklep Wedkarski Albinos Karp
Swarzędz, ul. Zamkowa 32 CARPONLINE
Szczecin, ul. Grabowa 1/U2 Przynęty Świata
Szczecin, ul. Ludowa 25 MAX FISH
Szczytno, ul. Odrodzenia 18 Sklep Wędkarski
Szubin, ul. 3 Maja 22 Sklep Zoologiczno-Wędkarski IZAP
Środa Wielkopolska,.ul. Kilińskiego 35 (Galeria Kilińskiego )  BENGAL Sklep Zoologiczno- Wędkarski
Tarnobrzeg, ul. Pilsudskiego 18 SALON WEDKARSKI Mirosława Makarewicz
Tarnów,  ul. Kwiatkowskiego 9A FPHU FISH Daniel Wisniewski
Toruń, ul. Szosa Lubicka 150 Sklep ELWALD
Warszawa, ul. Benedykta Polaka 2c BASS Sklep Wędkarski
Warszawa, ul. Czerniakowska 155 lok. 109 RAPA Sklep Wędkarski
Warszawa, ul. Grochowska 14d DZIKUN Sklep Wędkarski
Warszawa, ul. Kompasowa 10 lok 200 CORONA FISHING
Warszawa, ul. Marywilska 44 Hala H Pawilon 208-209 Crystal
Warszawa, ul. Powsińska 42/44 Mirage – Hobby
Warszawa, ul. Zamieniecka 77 Sklep Wędkarski Pesko
Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 23 Sklep Wędkarski Trotka
Wejherowo, ul. Lelewela 13 Sklep Węedkarski RED
Włoszczowa, ul. Kościuszki 12 Sklep Wędkarski Biniek
Wołomin, ul. Sienkiewicza 23 Insel
Września, ul. Przemysłowa 3 Karp Expert
Wyszków, Aleja Marszałka J. Piłsudskiego 13 Sklep Wekarski U Leszcza
Wyszków, ul. Świętojańska 21b Sklep Wędkarsko-Myśliwski
Zabrze, ul. Wawrzynskiej 22 Sklep Wędkarski EuroFishing
Zegrze Południowe, ul. Warszawska 7 Sklep Wędkarski CAMARO
Żagań, ul. Łokietka 5 Salon Wędkarski
Żary, ul. Jagiellonska 30 ZOO PARK Raja Wędkarstwo
Żnin, Plac Zamkowy 7 Sklep Wędkarski IZAP