Privacy Policy

Press on the flag for the desired language

Polityka dotycząca Danych Osobowych

Svendsen Sport A/S przetwarza tylko niezbędne, dla jego funkcjonowania, Dane Osobowe.
Svendsen Sport A/S zbiera, przetwarza i przechowuje Dane Osobowe niezbędne dla dostarczenia usług na jakie Użytkownik wyraża zgodę.
Svendsen Sport A/S usuwa Dane Osobowe, gdy nie są one już potrzebne.
Svendsen Sport A/S usuwa Dane Osobowe w momencie, kiedy nie są one już dłużej potrzebne dla wykonania zadań, dla których zostały one zebrane. Zasadniczo odbywa się to po zakończeniu danego zadania. Dane dla celów rachunkowych zawsze jednak zachowujemy przez co najmniej 5 lat ze względu na zasady zawarte w ustawie o rachunkowości i ustawie o praniu brudnych pieniędzy.

Ujawnianie i przekazywanie Danych Osobowych

Svendsen Sport A/S ujawnia i przekazuje Dane Osobowe do partnerów i innym stronom, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia umowy zawartej z Użytkownikiem.
Svendsen Sport A/S może podjąć decyzję o korzystaniu z rozwiązań typu serwer do przetwarzania danych, w tym: systemy opracowane przez dostawców oprogramowania, webhosting, tworzenie kopii zapasowych i bezpieczeństwa, oraz przechowywanie danych. Kiedy korzystamy z serwerów danych, to tylko w określonych celach, a naszym obowiązkiem jest przetwarzanie danych Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem i aktualnymi zasadami dotyczącymi Danych Osobowych.
Svendsen Sport A/S nie ujawnia Danych Osobowych w celach, które nie są zgodne z umową zwartą z Użytkownikiem, na przykład ujawnienie innym osobom do wykorzystania w celach marketingowych – o ile nie uzgodniono z Użytkownikiem w związku ze zbieraniem lub uzyskaniem zgody od niego po uprzednim poinformowaniu go, do czego będą wykorzystywane jego dane. Użytkownik może w każdej chwili poprosić o zaprzestanie ujawniania jego Danych Osobowych, niezależnie od tego, czy zostało to uzgodnione, lub czy wyrażono na to zgodę.
Svendsen Sport A/S, nie będzie wymagał zgody Użytkownika, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązany do ujawnienia jegobDanych Osobowych, na przykład jako raport ustawowy dla uprawnionego organu.

Prawo do dostępu do Danych Osobowych

Użytkownik ma prawo do otrzymania w każdym momencie informacji o tym, jakie jego Dane Osobowe są przez nas przetwarzane, skąd pochodzą i do czego są przez nas używane. Użytkownik może również uzyskać informacje o tym, jak długo przechowujemy jego Dane Osobowe i kto otrzymuje do nich dostęp. Jednak dostęp jest ograniczony w odniesieniu do prywatności innych Użytkowników, osób, tajemnic handlowych i praw własności intelektualnej. Użytkownik może skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami.
Prawo do poprawienia lub usunięcia nieprawidłowych Danych Osobowych
Jeśli Użytkownik uważa, że jego Dane Osobowe, przetwarzane przez Svendsen Sport A/S są niedokładne lub niepoprawne, może skontaktować się z nami i je poprawić.
W niektórych przypadkach będziemy musieli usunąć Dane Osobowe Użytkownika. Dotyczy to na przykład wycofania zgody. Jeśli Użytkownik uważa, że jego dane nie są już potrzebne do celu, w którym je zbieraliśmy, może poprosić o ich usunięcie. Użytkownik ma prawo również skontaktować się z nami, jeśli uważa, że jego Dane Osobowe są przetwarzane z naruszeniem zobowiązań umowy lub innych zobowiązań prawnych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych

Użytkownik jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych. Może on również wyrazić sprzeciw wobec ujawnienia jego danych w celach marketingowych. Jeśli sprzeciw Użytkownika jest uzasadniony, przestaniemy przetwarzać jego dane i zostaną one usunięte, chyba że prawo wymaga ich przechowywania.
W wypadku wyrażenia przez Użytkownika chęci skorzystać z prawa do przenoszenia danych, otrzyma on od nas Dane Osobowe w powszechnie używanym formacie
Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas jego Danych Osobowych, które zostały nam udostępnione, oraz danych dotyczących go, które otrzymaliśmy za pośrednictwem innych stron na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.

Wykorzystanie praw

Jeśli Użytkownik chce uzyskać dostęp do jego danych, poprawić je lub wyrazić chęć ich usunięcia, a także wyrazić sprzeciw do przetwarzaniu jego danych, zbadamy, czy możliwe jest odpowiedzenie na jego zapytanie tak szybko, jak to możliwe i nie później niż 30 dni po otrzymaniu zapytania od Użytkownika.
Prawo do odwołania się do Inspekcji Danych
Użytkownik jest uprawniony do odwołania się do odpowiedniej instytucji Inspekcji Danych, jeśli uważa, że przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Svendsen Sport A/S nie jest zgodne z aktualnymi wymogami regulacyjnymi w tym aspekcie.

Dane kontaktowe do administratora Danych Osobowych

Svendsen Sport A/S
Erhvervsparken 14
4621 Gadstrup
CVR: 16997579
E-mail: info@svendsen-sport.com
Tel.: + 45 4619 1913